9 tipov ako sa nezadlžiť

Asi nikoho neprekvapí štatistika, že zadlženosť občanov Slovenska každým dňom rastie. Mnoho ľudí vidí ako vinníkov ľahkovážne banky či počínanie úžerníkov a rôznych podvodníkov, ktorí sú schopní pre pár desiatok EUR pripraviť dlžníka o strechu nad hlavou.
Ak sa ale nad sebou zamyslíme, zistíme, že pravý problém zadlženia je v každom z nás. Sme netrpezliví, chceme mať všetko ihneď, i keď na to nemáme dostatočné množstvo peňazí. Ak do toho pridáme závisť (sused si kúpil nové auto, suseda bola pri mori) a trochu márnomyseľnosti, máme všetky predpoklady dostať sa do dlhovej pasce!

 • Nepožičiavajte si

Nad touto radou sa každý z vás pousmeje, že to nie je žiadna rada. Z časti máte pravdu. Život je plný prekvapení a zvratov a len málokto z nás dokáže zaistiť bývanie, kúpiť auto či reagovať na nepredvídateľnú udalosť bez nutnosti zadlženia sa. Ak si teda musíte požičať, tak iba na naozaj nevyhnutnú vec s istotou, že budete schopní pôžičku platiť včas. Ak si istí nie ste, pôžičku si neberte! Majte na pamäti, že žiadna pôžička nie je zadarmo, vždy zapožičanú čiastku preplatíte. V prípade porušenia zmluvných podmienok sa k úrokom pridávajú sankcie a zmluvné pokuty, ktoré pôžičku dokážu výrazne predražiť.
Ak si budete požičiavať, držte sa ďalšími našimi radami:

 • Majte prehľad a poriadok vo svojich financiách

Majte vždy prehľad o svojich príjmoch, výdavkoch a dlhoch. Ak máte za sebou neuzatvorenú finančnú minulosť, hľadajte, oslovujte svojich veriteľov, obráťte sa na súd, navštívte register neplatičov, aby ste mali istotu, že viete o všetkých svojich záväzkoch a v budúcnosti vás nič neprekvapí.
Náš tip – vyskúšajte kalkulačku príjmov a výdavkov.

unnamed

 • Keď máte viac dlhov, konsolidujte

Ak máte viac dlhov, zlúčte ich do jedného – tzn., konsolidujte. Ušetríte na nemalých poplatkoch a budete mať svoj dlh lepšie pod kontrolou. Majte ale na pamäti, že konsolidácia pôžičiek sa vyplatí iba pri relatívne nízkych dlhoch. Pri veľkých dlhoch je výhodnejšie individuálne riešenie, ako je napríklad správa dlhov od jednej z najväčších oddlžovacích spoločností na Slovensku – Prvej Oddlžovacej.

 • Nepožičiavajte si na splatenie pôžičiek

V prípade, že nezvládate splácať už existujúce pôžičky, je pravdepodobné, že ďalšiu pôžičku rovnako nebudete schopný splácať. Nezadlžujte sa nezmyselne. Navyše platí úmera – čím máte viac pôžičiek a dlhov, tým menej máte možností si požičať. Pre nízku bonitu ľudia často končia u nebankových inštitúcií a rôznych úžerníkov.

 • Počítajte vždy s rezervou

Pokúste sa žiť tak, aby ste mali finančnú aj časovú rezervu. Nie je nič horšie, ako žiť od výplaty k výplate a nebyť pripravený na žiadny nečakaný výdaj. Všetky svoje problémy riešte včas a nikdy sa nerozhodujte pod tlakom. Svoje rozhodnutia by ste potom mohli ľutovať.

 • Pozor na podpisy

Tato zásada platí univerzálne – keď niečomu nerozumiete, nič nepodpisujte. V prípade podpisu pôžičiek sa jedná predovšetkým o dlhé a neprehľadné zmluvy, ktoré majú niekoľko stránok zmluvných podmienok. Na druhej strane je netrpezlivý veriteľ, ktorý vás už po pár minútach núti do podpisu. Vždy si všetko riadne prečítajte, rozmyslite a nenechajte na seba tlačiť.

 • Postavte sa problémom čelom

Mnoho ľudí, ktorí sa dostali do finančných problémov, má pocit letargie, apatickosti a nemá silu už nič riešiť. Nepreberajú upomienky, nečítajú listy od veriteľov a začnú veci riešiť až v krajnom prípade, keď pri ich dverách zazvoní exekútor. Aj keď je to ťažké, neprepadajte panike, jednajte s veriteľmi, skúste nájsť riešenie v podobe zníženia splátok, konsolidácie alebo sa obráťte na oddlžovaciu poradňu, ktorá vám zariadi osobný bankrot.
Na webe Prvej oddlžovacej nájdete aj bezplatné poradneoddlžovaciu a psychologickú (otázky zodpovedá Mgr. Richard Gróf, PhD.). Preto sa nebojte vyplniť formulár a zaslať svoju otázku alebo problém. Každý problém je riešiteľný!

 • Preberajte poštu

Táto rada úzko súvisí s predchádzajúcou. Mnoho ľudí si mylne myslí, že ak si neprevezmú poštu, v našom prípade úradný list alebo predvolanie, tak tieto dokumenty nenadobudnú právnu moc. To je však veľký omyl, existuje fikcia doručenia. To znamená, že aj keď si predvolanie neprečítate, aj tak vhodením do schránky beží lehota pre možnosť podania odporu z vašej strany. Pokiaľ nereagujete, súd to berie ako potvrdenie súhlasu z vašej strany a dané rozhodnutie nadobúda právnu moc.

 • Urobte si zadné vrátka

Majte vždy záložnú alternatívu, ak by sa niečo stalo. Môže sa jednať napríklad o životné poistenie, ktorého plnenie by dokázalo pokryť vaše dlhy v prípade smrti či ťažkého úrazu, aby ste do svojich problémov nezaťahovali aj najbližších.
Prejeme vám život bez dlhov.


Zmluva o pôžičke

Podľa obchodného zákonníka podpísaním zmluvy o pôžičke veriteľ prenecháva právo dlžníkovi na voľné nakladanie s vecou, ktorá je predmetom zmluvy. Vecou sa rozumejú veci zastupiteľné, a to predovšetkým peniaze, ale i iné hnuteľné veci. V každej zmluve, a teda aj v zmluve o pôžičke vystupujú dve strany, a to veriteľ a dlžník. Dlžníkom môže byť právnická i fyzická osoba, ktorá si požičala peniaze od veriteľa. Veriteľom je právnická alebo fyzická osoba, ktorá požičala dlžníkovi peniaze a má nárok na ich vrátenie. Zmluvu o pôžičke je možné uzatvoriť písomnou formou, ale aj prostredníctvom ústnej dohody. Váha ústnej dohody je v prípade možných sporov slovom proti slovu, a preto sa odporúča neuzatvárať ústne dohody o pôžičke. Písomná zmluva vám aj pre tento prípad, aj pre prípad jednoduchšej vymožiteľnosti požičaných peňazí zaručí vrátenie požičaných peňazí a splnenie podmienok v zmluve

Predmetom zmluvy
Obsahom takejto zmluvy je buď peňažná alebo nepeňažná pôžička.

 • ak ide o peňažnú pôžičku – je možné si vopred dohodnúť úrok, ktorý je náhradou za užívanie peňažnej istiny. Najčastejšie sa určuje percentom z požičanej sumy stanoveným za príslušnú dobu.
 • pri nepeňažnej pôžičke – je možné sa dohodnúť na plnení primeraného väčšieho množstva alebo vecí, zvyčajne toho istého druhu.

Na čo si dať pozor pri podpisovaný zmluvy o pôžičke
Ešte pred samotným podpísaním zmluvy o pôžičke si dajte veľký pozor na jej obsah. Odporúča sa dôkladne prečítať celú zmluvu a nezabudnúť ani na časti písané malým drobným písmom. V prípade, ak nerozumiete niektorým častiam zmluvy je dobré sa poradiť, a nepodpisovať zmluvu, ak vám je niečo nejasné.
Ak žiadate pôžičku od bankovej spoločnosti nemusíte sa báť, že by vás banka chcela nejako oklamať alebo podviesť. Väčší pozor si však treba dať pri podpise zmluvy o pôžičku od nebankovej spoločnosti. Práve v týchto zmluvách sú často krát ukryté a nejasne vysvetlené niektoré časti zmluvy, ktoré vás môžu znevýhodniť a pripraviť o nemalé peniaze. Dôkladne si preto prečítajte celú zmluvu. Vyhnúť sa tak môžete nepríjemným poplatkom či nevýhodným podmienkam, ktoré môžu vašu finančnú situáciu ešte viac skomplikovať.

Čo musí obsahovať zmluva o pôžičke
Zmluva o pôžičke by mala obsahovať jednoznačné označenie zmluvných strán – veriteľ a dlžník. V zmluve je potrebné definovať záväzok veriteľa, výšku úroku a dátum splatnosti pôžičky. Zmluva o pôžičke by mala obsahovať taktiež prípadné zabezpečenie pôžičky a výšku úrokov z omeškania, v prípade ak by dlžník nesplácal pôžičku v stanovených termínoch.

Zánik zmluvy o pôžičke
Zmluva zaniká splatením všetkých splátok pôžičky a vydaním potvrdenia o splatení záväzku.


Pôžičky z domu / domova

Pôžičky z domu sú veľmi obľúbené, prečo? Jednoducho preto, že u týchto pôžičiek väčšinou neplatíte žiadne úroky, ak si predsa požičiavate v rodine tak po vás nikto nič nechce …

Na čo si však dať pozor u pôžičky z domova pokiaľ sami požičiavajte? Je to samozrejme zmluva, tá je veľmi dôležitá!

Zmluvu neberte na ľahkú váhu a to obzvlášť ak požičiavate väčšiu sumu peňazí, taky by sa vám mohlo stať, že z požičanej sumy neuvidíte ani korunu a na vymáhanie by ste mohli zabudnúť.

Poučenie: Bez zmluvy nepučuj nič!


Pôžičky v hotovosti a bez poplatku

Potrebujete požičať peniaze? Najlepšie možnosťou sú pôžičky v hotovosti a bez poplatku za pôžičku!

Takúto pôžičku je najlepšie zháňať v rodine, ale bohužiaľ je to vo väčšine prípadov možné len ak sa jedná o malé pôžičky peňazí, spravidla o jednotky tisíc, inak si asi budete musieť zájsť pre peniaze do banky.

Pôžičky v banke
Ak rodina nepožičia neváhajte a zájdite si o peniaze požiadať do banky, s čistým registrom a doložiteľným príjmom vás určite v banke neodmietnuť a ak by vám povedali nie stále je tu možnosť v podobe nebankové pôžičky.

Nebankové pôžičky
Nebankové pôžičky v hotovosti a bez poplatku sú veľmi žiadané navyše sú poskytované aj ľuďom v registri alebo ľuďom bez potvrdenia o výške príjmu.


Pôžičky z vlastných zdrojov na zmenku

Chcete si zarobiť nejaké peniaze? Investujte ich! Jednou z možností investovania peňazí je práve vypožičiavanie. Pôžičky z vlastných zdrojov sa požičiavajú najlepšie na zmenku.

Zmenka je cenný papier na ktorom je uvedená výška dlhu a ďalšie náležitosti, odporúčame nájsť „zmenka vzor“.

Za koľko budete požičiavať? Tu si musíte určiť také percenta aby sa vám to vyplatilo, počítajte aj s tým, že vám niekto pôžičku nemusí vrátiť!

Vymáhať peniaze sa vždy nepodarí a to z dôvodu, že dlžník už jednoducho nič nemá.

Zhodnotenie peňazí u pôžičky z vlastných zdrojov na zmenku môže byť vysoké, chce to ale veľa skúseností a rozhodne neodkladať každému.


Pôžičky v banke

Pôžička v banke je rozhodne jednou z najvýhodnejších pôžičiek ktorú môžete získať! Najlepšie by bola pôžička od rodiny alebo od dobrého kamaráta, ale bohužiaľ každý z nás nemá také možnosti aby pôžičku získal.

Banka
Čo budete potrebovať aby ste dostali pôžičku v banke? Samozrejmosťou je určite pre každého doklad totžnosti teda občiansky preukaz, ďalej je nutné mať čistý register a potvrdenie o výške vášho príjmu, bez tohoto vám v žiadnej banke rozhodne nepožičia!

A keď pôžička v banke nie je schválená môžete získať už len nebankovú pôžičku a tá sa nedá tak ľahko odporučiť.


Pôžičky v akcii

Občas narazíte na pôžičky v akcii, banky a nebankové firmy robia rôzne akcie aby nalákali nových klientov. Ak narazíte na dobrú akciu môžete na pôžičke ušetriť tisíce.

Kde hľadať pôžičky v akcii?
Samozrejme je dobrým nápadom zájsť do banky a opýtať sa, ale rozhodne najlepšie je použiť internetový vyhľadávač, pretože v dnešnej dobe je všetko na internete banky propagujú svoje služby a možno to ľahko nájsť.

Niektoré akcie napr Odpúšťa prvú splátku, inde dostanete za pôžičku darček atď ..


Pôžičky úžera

Pôžičky a úžera je v dnešnej dobe veľký problém, veľa ľudí sa dostáva do zlej finančnej situácie a nikto im nechce požičať to potom nahráva lichvářům, ktorí zneužívajú tejto zúfalej situácie a snaží sa tak priživiť.

Úžera je nazákonná!

Čo to vlastne je úžera
Úžera čiže UZER (pravdepodobne z lat. Usuria) je všeobecne záväzok neprimeraný k zisku záväzkom získaným. Najčastejším príkladom sú pôžičky s veľkými alebo dokonca obrovskými úroky, trebárs aj 100% za každý deň.

Podľa českého zákona je úžera trestný čin, [1] ktorého sa dopustí ten, kto zneužívajúc niečiu rozumovej slabosti, tiesne, neskúsenosti, ľahkomyseľnosti alebo niečie rozrušenie, dá sebe alebo inému poskytnúť alebo sľúbiť plnenie, ktorého hodnota je k hodnote vzájomného plnenia v hrubom nepomere , alebo kto takú pohľadávku uplatní alebo v úmysle uplatniť ju na seba prevedie. [2]

Pôžičky úžera – zdroj wiki: http://cs.wikipedia.org/wiki/Lichva


Pôžičky typy

Aké sú typy pôžičiek? Pôžičky sa delia na základné 2 typy a to na bankové a nebankové pôžičky.

Dale sa pôžičky dajú rozdeliť podľa doby splatnosti na krátkodobbé napr sms pôžička a dlouhodobbé napr hypotéka, ktorá sa uzatvára trebárs aj na 30 rokov.

Nebankové pôžičky
Medzi základné typy nebankové pôžičky patrí:

 • Pôžičky na zmenku
 • Pôžičky bez registra
 • Pôžičky bez príjmov
 • Pôžičky od súkromných investorov
 • Pôžičky na OP

Bankové pôžičky
Medzi základné typy pôžičky v banke patrí:

 • Účelové úvery
 • Hypotéky

Pôžičky recenzia

Chcete získať pôžičku? Prečítajte si najskôr recency! Stačí vyhľadať „pôžičky recenzia“ alebo meno firmy u ktorej si chcete požičať a hneď nájdete skúsenosti ostatných s danou firmou.

Recenzia sú dobré pri rozhodovaní akú firmu zvoliť, vždy nerozhoduje len úrok, do pôžičky je nutné započítať všetky poplatky, dobrým meradlom môže byť aj RPMN.

Opýtajte sa kamaráta, kde si požičiaval a či bol s pôžičkou spokojný, takéto rady sú na nezaplatenie.

Nepýtajte sa finančných poradcov tie vám vychváli len tie firmy od ktorých dostávajú tučné provízie tak pozor na to!