Zmluva o pôžičke

Podľa obchodného zákonníka podpísaním zmluvy o pôžičke veriteľ prenecháva právo dlžníkovi na voľné nakladanie s vecou, ktorá je predmetom zmluvy. Vecou sa rozumejú veci zastupiteľné, a to predovšetkým peniaze, ale i iné hnuteľné veci. V každej zmluve, a teda aj v zmluve o pôžičke vystupujú dve strany, a to veriteľ a dlžník. Dlžníkom môže byť právnická i fyzická osoba, ktorá si požičala peniaze od veriteľa. Veriteľom je právnická alebo fyzická osoba, ktorá požičala dlžníkovi peniaze a má nárok na ich vrátenie. Zmluvu o pôžičke je možné uzatvoriť písomnou formou, ale aj prostredníctvom ústnej dohody. Váha ústnej dohody je v prípade možných sporov slovom proti slovu, a preto sa odporúča neuzatvárať ústne dohody o pôžičke. Písomná zmluva vám aj pre tento prípad, aj pre prípad jednoduchšej vymožiteľnosti požičaných peňazí zaručí vrátenie požičaných peňazí a splnenie podmienok v zmluve

Predmetom zmluvy
Obsahom takejto zmluvy je buď peňažná alebo nepeňažná pôžička.

  • ak ide o peňažnú pôžičku – je možné si vopred dohodnúť úrok, ktorý je náhradou za užívanie peňažnej istiny. Najčastejšie sa určuje percentom z požičanej sumy stanoveným za príslušnú dobu.
  • pri nepeňažnej pôžičke – je možné sa dohodnúť na plnení primeraného väčšieho množstva alebo vecí, zvyčajne toho istého druhu.

Na čo si dať pozor pri podpisovaný zmluvy o pôžičke
Ešte pred samotným podpísaním zmluvy o pôžičke si dajte veľký pozor na jej obsah. Odporúča sa dôkladne prečítať celú zmluvu a nezabudnúť ani na časti písané malým drobným písmom. V prípade, ak nerozumiete niektorým častiam zmluvy je dobré sa poradiť, a nepodpisovať zmluvu, ak vám je niečo nejasné.
Ak žiadate pôžičku od bankovej spoločnosti nemusíte sa báť, že by vás banka chcela nejako oklamať alebo podviesť. Väčší pozor si však treba dať pri podpise zmluvy o pôžičku od nebankovej spoločnosti. Práve v týchto zmluvách sú často krát ukryté a nejasne vysvetlené niektoré časti zmluvy, ktoré vás môžu znevýhodniť a pripraviť o nemalé peniaze. Dôkladne si preto prečítajte celú zmluvu. Vyhnúť sa tak môžete nepríjemným poplatkom či nevýhodným podmienkam, ktoré môžu vašu finančnú situáciu ešte viac skomplikovať.

Čo musí obsahovať zmluva o pôžičke
Zmluva o pôžičke by mala obsahovať jednoznačné označenie zmluvných strán – veriteľ a dlžník. V zmluve je potrebné definovať záväzok veriteľa, výšku úroku a dátum splatnosti pôžičky. Zmluva o pôžičke by mala obsahovať taktiež prípadné zabezpečenie pôžičky a výšku úrokov z omeškania, v prípade ak by dlžník nesplácal pôžičku v stanovených termínoch.

Zánik zmluvy o pôžičke
Zmluva zaniká splatením všetkých splátok pôžičky a vydaním potvrdenia o splatení záväzku.

Pôžičky z domu / domova

Pôžičky z domu sú veľmi obľúbené, prečo? Jednoducho preto, že u týchto pôžičiek väčšinou neplatíte žiadne úroky, ak si predsa požičiavate v rodine tak po vás nikto nič nechce …

Na čo si však dať pozor u pôžičky z domova pokiaľ sami požičiavajte? Je to samozrejme zmluva, tá je veľmi dôležitá!

Zmluvu neberte na ľahkú váhu a to obzvlášť ak požičiavate väčšiu sumu peňazí, taky by sa vám mohlo stať, že z požičanej sumy neuvidíte ani korunu a na vymáhanie by ste mohli zabudnúť.

Poučenie: Bez zmluvy nepučuj nič!

Pôžičky v hotovosti a bez poplatku

Potrebujete požičať peniaze? Najlepšie možnosťou sú pôžičky v hotovosti a bez poplatku za pôžičku!

Takúto pôžičku je najlepšie zháňať v rodine, ale bohužiaľ je to vo väčšine prípadov možné len ak sa jedná o malé pôžičky peňazí, spravidla o jednotky tisíc, inak si asi budete musieť zájsť pre peniaze do banky.

Pôžičky v banke
Ak rodina nepožičia neváhajte a zájdite si o peniaze požiadať do banky, s čistým registrom a doložiteľným príjmom vás určite v banke neodmietnuť a ak by vám povedali nie stále je tu možnosť v podobe nebankové pôžičky.

Nebankové pôžičky
Nebankové pôžičky v hotovosti a bez poplatku sú veľmi žiadané navyše sú poskytované aj ľuďom v registri alebo ľuďom bez potvrdenia o výške príjmu.

Pôžičky z vlastných zdrojov na zmenku

Chcete si zarobiť nejaké peniaze? Investujte ich! Jednou z možností investovania peňazí je práve vypožičiavanie. Pôžičky z vlastných zdrojov sa požičiavajú najlepšie na zmenku.

Zmenka je cenný papier na ktorom je uvedená výška dlhu a ďalšie náležitosti, odporúčame nájsť „zmenka vzor“.

Za koľko budete požičiavať? Tu si musíte určiť také percenta aby sa vám to vyplatilo, počítajte aj s tým, že vám niekto pôžičku nemusí vrátiť!

Vymáhať peniaze sa vždy nepodarí a to z dôvodu, že dlžník už jednoducho nič nemá.

Zhodnotenie peňazí u pôžičky z vlastných zdrojov na zmenku môže byť vysoké, chce to ale veľa skúseností a rozhodne neodkladať každému.

Pôžičky v banke

Pôžička v banke je rozhodne jednou z najvýhodnejších pôžičiek ktorú môžete získať! Najlepšie by bola pôžička od rodiny alebo od dobrého kamaráta, ale bohužiaľ každý z nás nemá také možnosti aby pôžičku získal.

Banka
Čo budete potrebovať aby ste dostali pôžičku v banke? Samozrejmosťou je určite pre každého doklad totžnosti teda občiansky preukaz, ďalej je nutné mať čistý register a potvrdenie o výške vášho príjmu, bez tohoto vám v žiadnej banke rozhodne nepožičia!

A keď pôžička v banke nie je schválená môžete získať už len nebankovú pôžičku a tá sa nedá tak ľahko odporučiť.

Pôžičky v akcii

Občas narazíte na pôžičky v akcii, banky a nebankové firmy robia rôzne akcie aby nalákali nových klientov. Ak narazíte na dobrú akciu môžete na pôžičke ušetriť tisíce.

Kde hľadať pôžičky v akcii?
Samozrejme je dobrým nápadom zájsť do banky a opýtať sa, ale rozhodne najlepšie je použiť internetový vyhľadávač, pretože v dnešnej dobe je všetko na internete banky propagujú svoje služby a možno to ľahko nájsť.

Niektoré akcie napr Odpúšťa prvú splátku, inde dostanete za pôžičku darček atď ..

Pôžičky úžera

Pôžičky a úžera je v dnešnej dobe veľký problém, veľa ľudí sa dostáva do zlej finančnej situácie a nikto im nechce požičať to potom nahráva lichvářům, ktorí zneužívajú tejto zúfalej situácie a snaží sa tak priživiť.

Úžera je nazákonná!

Čo to vlastne je úžera
Úžera čiže UZER (pravdepodobne z lat. Usuria) je všeobecne záväzok neprimeraný k zisku záväzkom získaným. Najčastejším príkladom sú pôžičky s veľkými alebo dokonca obrovskými úroky, trebárs aj 100% za každý deň.

Podľa českého zákona je úžera trestný čin, [1] ktorého sa dopustí ten, kto zneužívajúc niečiu rozumovej slabosti, tiesne, neskúsenosti, ľahkomyseľnosti alebo niečie rozrušenie, dá sebe alebo inému poskytnúť alebo sľúbiť plnenie, ktorého hodnota je k hodnote vzájomného plnenia v hrubom nepomere , alebo kto takú pohľadávku uplatní alebo v úmysle uplatniť ju na seba prevedie. [2]

Pôžičky úžera – zdroj wiki: http://cs.wikipedia.org/wiki/Lichva

Pôžičky typy

Aké sú typy pôžičiek? Pôžičky sa delia na základné 2 typy a to na bankové a nebankové pôžičky.

Dale sa pôžičky dajú rozdeliť podľa doby splatnosti na krátkodobbé napr sms pôžička a dlouhodobbé napr hypotéka, ktorá sa uzatvára trebárs aj na 30 rokov.

Nebankové pôžičky
Medzi základné typy nebankové pôžičky patrí:

  • Pôžičky na zmenku
  • Pôžičky bez registra
  • Pôžičky bez príjmov
  • Pôžičky od súkromných investorov
  • Pôžičky na OP

Bankové pôžičky
Medzi základné typy pôžičky v banke patrí:

  • Účelové úvery
  • Hypotéky

Pôžičky recenzia

Chcete získať pôžičku? Prečítajte si najskôr recency! Stačí vyhľadať „pôžičky recenzia“ alebo meno firmy u ktorej si chcete požičať a hneď nájdete skúsenosti ostatných s danou firmou.

Recenzia sú dobré pri rozhodovaní akú firmu zvoliť, vždy nerozhoduje len úrok, do pôžičky je nutné započítať všetky poplatky, dobrým meradlom môže byť aj RPMN.

Opýtajte sa kamaráta, kde si požičiaval a či bol s pôžičkou spokojný, takéto rady sú na nezaplatenie.

Nepýtajte sa finančných poradcov tie vám vychváli len tie firmy od ktorých dostávajú tučné provízie tak pozor na to!

Pôžičky pre dlžníkov

Požičiava niekto vôbec dlžníkom? Áno, pôžičky pre dlžníkov skutočne existujú, ale veritelia bývajú opatrnejší to znamená, že nepožičia každému a keď už požičia tak to rozhodne nebude za tak výhodných podmienok.

Pôžička v banke
Ak máte čistý register a príjem tak samozrejme ako najlepšia možnosť bude si zájsť pre peniaze do vašej banky, tam dostanete tie najlepšie podmienky!

Nebankové pôžičky
Ak máte záznam v registri alebo nemôžete doložiť príjem tak pre vás ostáva ešte jedna možnosť a tou práve je nebankový úver, nebankové spoločnosti majú miernejšie podmienky pre schválenie pôžičky a poskytujú aj pôžičky pre dlžníkov.

inzercia poziciek