Archiv pro štítek: úžerník

Pôžičky úžera

Pôžičky a úžera je v dnešnej dobe veľký problém, veľa ľudí sa dostáva do zlej finančnej situácie a nikto im nechce požičať to potom nahráva lichvářům, ktorí zneužívajú tejto zúfalej situácie a snaží sa tak priživiť.

Úžera je nazákonná!

Čo to vlastne je úžera
Úžera čiže UZER (pravdepodobne z lat. Usuria) je všeobecne záväzok neprimeraný k zisku záväzkom získaným. Najčastejším príkladom sú pôžičky s veľkými alebo dokonca obrovskými úroky, trebárs aj 100% za každý deň.

Podľa českého zákona je úžera trestný čin, [1] ktorého sa dopustí ten, kto zneužívajúc niečiu rozumovej slabosti, tiesne, neskúsenosti, ľahkomyseľnosti alebo niečie rozrušenie, dá sebe alebo inému poskytnúť alebo sľúbiť plnenie, ktorého hodnota je k hodnote vzájomného plnenia v hrubom nepomere , alebo kto takú pohľadávku uplatní alebo v úmysle uplatniť ju na seba prevedie. [2]

Pôžičky úžera – zdroj wiki: http://cs.wikipedia.org/wiki/Lichva